Baby club

Baby club

děti od 18 měsíců do 30 měsíců

 

Výuka 45 minut

PROGRAM
Naším cílem je nabídnout dětem především příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje pozitivní nálada a harmonie po celou dobu trvání hodiny. Kurz by měl pokrývat šest základních složek výchovy - rozumovou, výtvarnou, pracovní, hudební, tělesnou a mravní, vždy s důrazem na rozvoj slovní zásoby v mateřském jazyce.

Jednotlivé výchovy reflektují jedinečnost každého človíčka. Hlavní filosofií programu je proto individuální a nedirektivní přístup k dětem, a to za pomoci jejich rodičů, kteří se výuky aktivně účastní. Každému dítěti chceme poskytnout potřebný prostor pro rozvoj jeho slovního projevu i jeho osobnosti.

Vycházíme z toho, že dítě se nejlépe učí nápodobou, ať už dospělého či jiného dítěte. Chceme proto v hodinách praktikovat hlavně tzv. trénink dovednosti, jež spočívá v častém opakování určité činnosti/slova, které ve finále vede k tomu, že si ji/je dítě podvědomě osvojí.
 

Výchovné činnosti našeho programu dělíme, podle obecných pedagogických kritérií, na 6 základních kategorií, a ideálně by každá naše hodina byla zaměřena na jednu z nich:

 1. Tělesná výchova
  Rozvoj motoriky dítěte– procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na celkovou obratnost i odvahu, dechová gymnastika (bublání do vody), jóga pro děti - cviky přirovnáváme ke hře na zvířátka, k oblíbeným věcem a činnostem….
   
 2. Hudební výchova
  Hudebně pohybová výchova – tanečky, procvičování rytmu, jednoduché dětské písničky a říkadla, sluchová cvičení - poznávání různých hudebních nástrojů, ale i rozmanitých zvuků z města, přírody…
   
 3. Pracovní výchova
  Hry rozvíjející zručnost a jemnou motoriku dítěte - stavebnice různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování, lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, krájení (plastové či dřevené nožíky), vaření…

   
 4. Výtvarná výchova
  Děti malují voskovkami, křídami, vodovými nebo temperovými barvami, které jsou vhodné pro děti. Podporujeme přímý kontakt s materiály a barvami, proto děti často budou kreslit pouze prstíky či rukou…
   
 5. Rozumová výchova
  Děti jsou seznamovány, tématicky, s přírodou (např. poznávání a pojmenovávání zvířat) a fungováním okolního světa (rodina, dopravní prostředky, barvy, čísla) …
   
 6. Mravní výchova
  Rozvoj sebedůvěry dítěte, podpora kamarádských vztahů a sociálního chování, základní pravidla společenského chování (pozdravení)…...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM POMůCEK

Vaše dítě bude ve škole jistě potřebovat:

        Obuv na přezutí
(o přezouvání prosíme i vás  – stačí návleky na boty typu nemocnice, pantofle, či jen jiná, čistá obuv, jako tenisky apod.)
 

        Zástěrku na výtvarnou výchovu,
aby se dítko moc „nezmazalo“. V Belgii je lze levně zakoupit v hračkářstvích typu Bart Smith. Ikea pak prodává model zakrývající celé paže - model dlouhý rukáv. Postačí rovněž staré tatínkovo či maminčino triko – fantazii se meze nekladou. Pokud máte vysoce účinný prací prášek, pak může vaše dítko samozřejmě malovat i v běžném oblečení, záleží jen na vás….
J
 

        Balíček(-ky) dětských vlhčených ubrousků
Používat je budeme k očištění či přebalení dítěte, ale také při výtvarné činnosti na umytí rukou a všech zamazaných částí těla. Sociální zařízení v prostorách bývalého Českého centra není bohužel uzpůsobeno dětským potřebám a nebude tedy možné, aby si všechny dětičky šly umýt ruce naráz….

Vždy s dostatečným předstihem se vám budeme snažit dát vědět, jaké specifické pomůcky, věci, budou potřeba na danou hodinu. Vám pak budeme, milí rodiče, velmi vděčné, pokud nás budete moci informovat o vaší případné neúčasti na hodině (plánované samozřejmě) – neboť naše příprava se bude, kromě jiného, odvíjet i od počtu žáčků ve třídě. Děkujeme vám.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.