Školský zákon - MŠMT ČR

ve znění účinném od 1. 2. 2022

Registrace žáků do ČŠBH Brusel

2022/2023

Školní řád ČŠBH Brusel

Kalendář 2022/2023

Desatero předškoláka

Přehled a časy výuky

ve školním roce 2022/2023

Plnění povinné školní docházky žáka bez kmenové školy v ČR

Czech language courses for adults Conditions and Enrolment