Kritické myšlení

Vyučující ČŠBH využívají metody vzdělávacího programu Psaním a čtením ke kritickému myšlení (RWCT):

Program vyvinulo Consorcium for Democratic Pedagogy, jehož členy jsou University of Northern Iowa, Hobart and William Smith Colleges, Orava Association – Projekt Orava, International Reading Association – IRA.

V České republice je program zajišťován občanským sdružením Kritické myšlení (www.kritickemysleni.cz)

Program přináší konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém, jehož je cílem je především aktivovat žáky při procesu učení, pěstovat jejich schopnost vyjadřovat se, číst, pracovat kriticky s informacemi, utvářet si názory a argumentovat pro ně.

Ve vzdělávacích kurzech pro učitele není kladen důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože program sám je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje se přímé prožití učebních činností a jejich následná analýza.

Zdroj: webové stránky o.s. Kritické myšlení : http://www.kritickemysleni.cz