Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Jak rozvíjet samostatné kritické myšlení  a zájem o čtení u dětí předškolního věku pomocí metod RWCT (např."poslední slovo patří mně", "pětilístek"), čtenářských strategií, netradičního postavení učitele a dalších postupů.

 

  • Čteme dětem nahlas - jak zefektivnit hlasité předčítání:
      Během čtení
      Čtěte plynule a dramaticky, měňte tón, hlasitost a používejte při čtení grimasy. Držte knihu tak, aby děti viděly na ilustrace. Snažte se udržovat s žáky oční kontakt. Přitáhněte jejich pozornost k obrázkům a znakům textu. (To je důležité zejména u naučných knih). Ukazujte na tabulky, grafy či jiné grafické pomůcky v textu. Při čtení modelujte své reakce na text. Přerušujte občas čtení, revidujte předpovědi, které učinili žáci nebo vy jako učitel, komentujte vše, co vám připadá zajímavé, co vzbuzuje vaši zvědavost nebo vás mate. Vyzývejte žáky, aby se také ptali a komentovali text, tyto diskuse řiďte tak, aby se stále týkaly textu. Nezapomeňte vysvětlovat myšlenky či slova, kterým by žáci nemuseli rozumět. Nebojte se improvizovat, když máte pocit, že váš plán potřebuje změnit, upravte si text tak, aby vám šel lépe „z pusy“ (vynechání slov, změna slovosledu, nahrazení slova jiným atd.). Neustálý kontakt s žáky při čtení přispěje k vaší jistotě, že žáci text chápou, že mu rozumějí.

    Převzato z knihy Early Literacy instruction in kindergarten od L. J. Rogové, kterou vydala IRA, 2005. Přeložila Kateřina Šafránková.

  • Praktická ukázka modelové lekce: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=38/simpanz