O nás

"Koncept České školy bez hranic je velice úspěšný a vyhledávaný, o čemž svědčí nejen velký počet zapsaných dětí a spokojenost jejich rodičů a prarodičů, ale především jejich stále se zlepšující znalost českého jazyka"

Lucie Slavikova-Boucher

 

 

Navazujeme na tradici "České školy bez hranic", která vznikla v roce 2003 v Paříži, na základě rostoucí potřeby tamních rodičů vzdělávat své děti v češtině. Děti českých rodičů, kteří dlouhodobě či trvale pobývají v zahraničí, se zde učí češtinu a další předměty, které jim ukládá český školský zákon.
Kromě jiného si děti rozvíjí slovní zásobu, učí se klasické české básničky, písničky a říkadla, ato zábavnou formou, s didaktickými a psychosomatickými pomůckami. Jde přitom o zcela dobrovolnou aktivitu.

Zakladatelkou "České školy bez hranic" je česká lékařka provdaná v Paříži, Lucie Slavíková - Boucher. Podle jejího konceptu vznikaly ve světě postupně další "České školy bez hranic" podporované Českými centry v zahraničí.
V současné době fungují za této podpory a pod záštitou velvyslanců v daných zemích školy ve Francii, Německu, Švýcarsku, Anglii a dokonce i v australském Sydney.