Předškolní děti 5 - 7 let

                                               PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5 - 7 LET

 

literárně - dramatické zaměření na český jazyk a předškolní výchovu

V předškolní skupině se snažíme děti pomaloučku připravovat na tu opravdovou školu. Děti už dostávají krátké úkoly u stolu a trénují si pozornost. Zároveň ale pracovní činnosti prokládáme písničkami, hrami, rozcvičkami, divadlem a povídáním v kroužku.

Každá naše hodina má nějaké téma (například prázdniny, potravinová pyramida, já a moje rodina) a všechny naše aktivity se kolem tohoto tématu točí. Téma většinou uvedeme krátkým divadýlkem, a pak si v kroužku o tématu povídáme. Zároveň u toho trénujeme a rozšiřujeme slovní zásobu.
Kromě povídání je s tématem spojeno i písmenko české abecedy, které dětem na hodině představíme. Učíme se, jak dané písmenko vypadá, jak se vyslovuje a jak se píše. U poslechových cvičení pak používáme slovíčka z tématu, stejně tak později i pro první čtení. Hodinu uzavíráme písničkou s kytarou.

Na našich hodinách se snažíme respektovat individualitu každého dítěte a též činnosti a úkoly přizpůsobit každému na míru.