color-pencils-colorful-colour-pencils-42226

ODBORNÉ STÁŽE

Nabízíme odborné stáže studentům VŠ (nejlépe pedagogického nebo filozofického směru, obor český jazyk, literatura, učitelství 1. stupně) či dobrovolníkům s pedagogickou praxí.

Naše výuka je realizovaná podle Vzdělávacího programu ČŠBH navrženého v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jedná se o vzdělávání nejmenších dětí od 18 měsíců do 3 let, předškolních dětí od 3 do 6 let a žáků 1.– 9. třídy.
Předškolní výchova odpovídá úrovni mateřské školy v ČR.
U školních dětí je výuka zaměřena na český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis českých zemí.

alphabet-close-up-communication-256417

Zájemci získají v ČŠBH Brusel odbornou praxi, budou se realizovat jako asistenti nebo samostatní učitelé. Budou mít možnost aktivně se zapojit do organizace kulturních akcí, které pořádáme pro Čechy žijící v Belgii.

Praxe v ČŠBH je bezplatná, neboť naše škola funguje na dobrovolnické bázi.
Doporučujeme pro tuto praxi využít program Erasmus +.

Pokud Vás naše činnost zaujala a máte chuť se do aktivit zapojit, zašlete nám svůj životopis.

Kontakt: csbh@csbh-brusel.be