csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Česká škola bez hranic Brusel

Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí naučit číst, psát, mluvit a myslet česky! Jsme místem společného setkávání české komunity v Belgii, udržujeme a šíříme český jazyk, kulturu, zvyky a tradice.

Vážení krajané, přátelé, lidé známí i neznámí, buďte u nás srdečně vítáni!

Aktuality

SAMETOVÁ BESEDA

HUMOR SBLIŽUJE ANEB CO MÁ POZNAT SPRÁVNÝ ČECH Přijměte pozvání na Sametovou besedu uspořádanou v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce.  Beseda proběhne v Plzeňském domě v Bruselu se spisovateli Michalem

Podrobnosti »

PF 2019

Děkujeme Vám za stálou podporu našeho krajanského spolku ČŠBH Brusel a všech aktivit, které s láskou tvoříme pro české děti žijící v Belgii. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Podrobnosti »

ČŠBH Brusel je místem setkávání a udržování kontaktu s českou komunitou v Belgii. Učíme české a bilingvní děti ve věku od 18 měsíců do 15 let, které chtějí mluvit, zpívat, číst, psát a myslet česky.

Výuka v ČŠBH Brusel je doplňkové studium pro děti, které navštěvují belgické nebo mezinárodní kmenové školy.

Nabízíme kurzy češtiny všem dospělým cizincům, mající zájem naučit se česky.

Šíříme českou kulturu, tradice a zvyky. Spolupracujeme s ostatními českými školami v zahraničí, podílíme se na mezinárodních projektech pro děti.

Patříme k nadnárodní síti Českých škol bez hranic se sídlem v Praze.

Česká škola bez hranic Brusel vznikla v roce 2009, původně jako dlouhodobý projekt z potřeby vzdělávat české děti žijící v Belgii v mateřském jazyce, z počátku pod hlavičkou spolku Beseda. Tým učitelů a maminek s dětmi se setkával jednou týdně. Následně jsme otevřeli první třídu s pravidelnou výukou českého jazyka a literatury. Postupně vznikaly další vzdělávací kurzy, pravidelná výuka českého jazyka a českých reálií, hudební škola a kurzy češtiny pro dospělé cizince.

Díky rychle rostoucímu zájmu o vzdělávací aktivity jsme v roce 2017 založili krajanský spolek, který nese oficiální název Česká škola bez hranic Brusel – Ecole tchèque sans frontières Bruxelles se statutem nestátní, nezisková organizace (ve francouzštině Association Sans But Lucratif). Stanovy spolku vedeme podle místních zákonů ve francouzštině.

Hlavním cílem spolku je dlouhodobá udržitelnost českého jazyka, kultury a tradic u českých dětí a dospělých žijících v Belgii, pořádání vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních akcí.

Nejedná se o klasickou výuku. Děti, které navštěvují ČŠBH Brusel, se vzdělávají ve svých kmenových školách v Belgii a u nás si udržují a dále prohlubují češtinu, a to především zábavnou formou. Přibližujeme dětem české dějiny a kulturu s předpokladem, že takto získané znalosti posílí jejich vlastní identitu. Jen tak budou později schopny pečovat nejen v Belgii o české tradice a jazyk a zprostředkovávat svým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Česká škola bez hranic v Bruselu pracuje na základě metody Total immersion. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými.

Plníme vzdělávací program ČŠBH, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

  • Zapište se na náš mailing list ZDE!
  • Staňte se aktivním dobrovolníkem na některé z našich akcí!
  • Účastněte se našich veřejných akcí a zvěte na ně své přátele, známé a kamarády!
  • Šiřte dobré zprávy o ČŠBH Brusel!
  • Můžete nás podpořit věcným darem nebo finančním darem jako sponzor na účet: BE58 3631 7525 3879, ING bank Belgium, BIC: BBRUBEBB.

    Za odměnu Vám nabízíme propagaci na našich akcích a webových stránkách.

Srdečně Vám děkujeme a těšíme se na všechna naše příští setkání!

Dagmar Straková
Předsedkyně spolku, ředitelka ČŠBH Brusel

Nadia Müllerová
Místopředsedkyně spolku, vyučující hudební aktivity

Martina Schusterová
Kontrolorka účtů

Dora Kocmanová
Vyučující ve skupinách Předškoláci a Malí čtenáři

Jana Michalov Birgusová
Vyučující ve skupinách Všeználci + 1. třída

Hana Bártková
Odborný garant výuky 1. + 2. ročník

Karin Luňáková
Český jazyk a literatura 3. – 5. ročník, odborný garant výuky

Markéta Jacob – Holasová
České reálie, zeměpis a dějepis českých zemí

Klára Neškudlová
Vyučující ve skupině Výtvarný atelier

Adéla Lazárková
Vyučující ve skupinách Broučci, Čtenářem pro radost, České zpívánky

Linda Damyanov
Vyučující ve skupinách Baby club, Broučci, Všeználci, Výtvarný atelier (do 2021)

Markéta Samková
Český jazyk a literatura 3. ročník (2018–2020)

Anna Hozáková
Český jazyk a literatura 1. + 2. ročník (2019–2020)

Iva Toušková
předškolní vzdělávání, divadelní atelier (2017)

Olga Schmalzriedová
Kurzy češtiny pro dospělé cizince (2017–2020)

 

Odborní asistenti, program Erasmus plus, bruselská redakce časopisu Krajánek:

Nicole Rážová, UK Praha

Odborná asistentka 2021-2022

Eliška Doušková, MU Brno

Odborná asistentka 2021-2022

Nikola Zemanová

Odborná asistentka 2021-2022

František Kovařík, MU Brno

Odborný asistent 2021-2022

Adéla Marešová, MU Brno

Odborná asistentka 2020-2021

Michaela Švestková, MU Brno

Odborná asistentka 2020-2021

Martina Nesvadbová, MU Brno
Odborná asistentka 2019-2020

Zuzana Opatřilová, MU Brno
Odborná asistentka 2018-2019

Kristýna Červová, MU Brno
Odborná asistentka 2018

Tereza Šoltésová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2017–2018

Tereza Jirásková, FF UK Praha
Odborná asistentka 2017

Tereza Binderová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2016-2017

Lucie Novotná, MU Brno
Odborná asistentka 2016-2017

Karla Suk, UK Praha
Odborná asistentka 2016

Monika Vráblíková, UP Olomouc
Odborná asistentka 2016

Veronika Vrbenská, FF UK Praha
Odborná asistentka 2015-2016

Petra Pémová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2015

Lucie Krameriusová, UK Praha
Odborná asistentka 2015, redaktorka časopisu Krajánek

Tereza Mikulášková, UJEP Ústí nad Labem
Odborná asistentka 2015, jazyková korektorka ČŠBH Brusel

Markéta Sasínová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2014-2015

Alžběta Trtková, PdF UP Olomouc
Odborná asistentka 2014-2015

Martina Rzehulková, UP Olomouc
Odborná asistentka 2014

Zuzana Mrázková, FF UP Olomouc
Odborná asistentka 2013-2014