csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Erasmus+

Erasmus Plus

Praktické stáže v ČŠBH Brusel

Praktické stáže nabízíme studentům VŠ, nejlépe pedagogického nebo filozofického směru a dobrovolníkům s pedagogickou praxí. Výuka je realizovaná podle vzdělávacího programu ČŠBH a v souladu s RVP MŠMT ČR.

👉 Staneš se odborným asistentem učitele.

👉 Můžeš se realizovat jako samostatný učitel, kde uplatníš svůj pedagogický talent.

👉 Aktivně se zapojíš do administrativy a organizace kulturních akcí.

👉 Budeš pomáhat žákům s přípravou na rozdílové zkoušky v ČR.

👉 Můžeš zůstat v našem týmu i po skončení stáže jako placený externista a stát se třeba korektorem textů vytvářených pro Web a sociální sítě.

👉 Studuješ speciální pedagogiku? Využij své doposud nabyté zkušenosti v rámci poradny pro rodiče.

👉 Jsme malá škola, malý kolektiv, ale máme velkou motivaci učit děti hravou formou mateřský jazyk

👉 Našimi nejmladšími klienty jsou děti od 18 měsíců do 6 let.

👉 Doplňkové studium českého jazyka, historie a geografie českých zemí nabízíme žákům 1. – 9. tříd ZŠ, kteří navštěvují belgické nebo mezinárodní kmenové školy.

👉 Učíme dospělé studenty češtinu jako druhý jazyk.

👉 Podporujeme české rodiny ve vícejazyčnosti.

👉 Udržujeme českou kulturu, tradice a zvyky v Belgii.

👉 Organizujeme vzdělávací akce.

👉 Podílíme se na mezinárodních projektech pro děti a mládež.

👉 Naší školou prošlo od jejího vzniku v roce 2009 již více než 1200 žáků.

👉 Máme tu čest působit v prestižních prostorech velvyslanectví České republiky v Bruselu.

👉 Jsme unikátní i v tom, že zajišťujeme pro své stážisty ubytování.

👉 Praxi ve výuce vícejazyčných dětí.

👉 Pobyt v  multikulturním prostředí hlavního města Evropské Unie.

👉 Zajištěné ubytování po celou dobu stáže.

👉 Možnost cestovat a poznávat krásy západní Evropy v čase, kdy právě neučíš.

👉 Přivýdělek formou doučování českého jazyka.

👉 Nové přátele, nové kontakty, možnosti uplatnit nabyté zkušenosti v budoucnosti.

👉 Certifikát, díky kterému získáš na své univerzitě kredity nebo zápočty za praktickou stáž.

Zaujali jsme Tě?

Pak právě tebe hledáme! 👉 

Proč máme nejlepší stážisty na světě?

Protože se snažíme, aby si svůj pobyt u nás náležitě užili!

Sice nám chvíli trvá, než si je „vychováme“, ale budiž nám odměnou, že se vrací zpět ke svým studijním povinnostem motivování pro praxi, inovační vzdělávání a vícejazyčnou výchovu. Bohatší o zkušenosti se životem v zahraničí a o nová přátelství, která si zde mezi českou i mezinárodní komunitou vytvořili, si z Belgie odvážejí nezapomenutelné zážitky.

Odjíždějí od nás o poznání moudřejší a zkušenější, ale hlavně s kusem našeho srdce v kufru…

3 VÝVOJOVÉ FÁZE STÁŽISTŮ V ČŠBH BRUSEL

Fáze 1

Nejdřív se jen tak otrkávají, než zjistí, co je u nás čeká.  

Fáze 2

Po určitém čase se dostanou do euforie a pocit štěstí jim přetrvává až do samotného odjezdu.

Fáze 3

Takto uvědomělé osobnosti vracíme zpět jejich maminkám, které nám je na 5 měsíců svěřily.

Moje dojmy