csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Ke stažení

Ke stažení

Školský zákon – MŠMT ČR

ve znění účinném od 1. 2. 2022

Registrace žáků do ČŠBH Brusel

Registrace pro školní rok 2023/2024

Školní řád ČŠBH Brusel

Kalendář 2022/2023

Desatero předškoláka

Přehled a časy výuky

ve školním roce 2022/2023

Plnění povinné školní docházky žáka bez kmenové školy v ČR

Czech language courses for adults Conditions and Enrolment