csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Aktivity

Aktivity

Logo CSBH Brusel

Reprezentujeme Českou republiku a šíříme její dobré jméno v zahraničí.

Učíme vícejazyčné děti, žáky i dospělé studenty milovat český jazyk.

Šíříme kolem sebe českou kulturu, tradice a zvyky. 

Podporujeme české rodiny žijící v Belgii ve vícejazyčnosti.

Spolupracujeme s českými školami ve světě, podílíme se na mezinárodních projektech pro děti a mládež.

Jsme součástí nadnárodní sítě Českých škol bez hranic ®.

Chcete dostávat informace o našich aktivitách, které organizujeme pro české krajany v Belgii? Zaregistrujte se ZDE!

Myšlenka založení České školy bez hranic Brusel vznikla v roce 2009 a samostatná výuka byla zahájena v lednu 2010.

Původně jako dlouhodobý projekt z potřeby vzdělávat české děti žijící v Belgii pod hlavičkou Besedy, jednoho z nejstarších krajanských spolků na světě. Díky rychle rostoucímu zájmu o vzdělávací aktivity a jasné budoucí strategii se stala ČŠBH Brusel samostatnou krajanskou školou. Od roku 2017 nese oficiální název Česká škola bez hranic Brusel – Ecole tchèque sans frontières Bruxelles, asbl.

Každý rok přivítá do lavic téměř stovku nových žáků. V roce 2025 oslaví ČŠBH Brusel 15 let od zahájení výuky českého jazyka v Belgii.

Hlavním cílem spolku je dlouhodobá udržitelnost českého jazyka, kultury a tradic u českých dětí a dospělých žijících v Belgii, pořádání vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních akcí.

Nejedná se o klasickou výuku. Děti, které navštěvují ČŠBH Brusel, se vzdělávají ve svých kmenových školách v Belgii a u nás si udržují a dále prohlubují češtinu, a to především zábavnou formou. Přibližujeme dětem české dějiny a kulturu s předpokladem, že takto získané znalosti posílí jejich vlastní identitu. Jen tak budou později schopny pečovat nejen v Belgii o české tradice a jazyk a zprostředkovávat svým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Česká škola bez hranic v Bruselu pracuje na základě metody Total immersion. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými.

Plníme vzdělávací program ČŠBH, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

 • Zapište se na náš mailing list ZDE!
 • Staňte se aktivním dobrovolníkem na některé z našich akcí!
 • Účastněte se našich veřejných akcí a zvěte na ně své přátele, známé a kamarády!
 • Šiřte dobré zprávy o ČŠBH Brusel!
 • Můžete nás podpořit věcným darem nebo finančním darem jako sponzor na účet: BE58 3631 7525 3879, ING bank Belgium, BIC: BBRUBEBB.

  Za odměnu Vám nabízíme propagaci na našich akcích a webových stránkách.

Srdečně Vám děkujeme a těšíme se na všechna naše příští setkání!

Dagmar Straková
Předsedkyně spolku, ředitelka ČŠBH Brusel

Nadia Müllerová
Místopředsedkyně spolku, vyučující hudební aktivity

Martina Schusterová
Kontrolorka účtů

Dora Kocmanová
Vyučující ve skupinách Předškoláci a Malí čtenáři

Jana Michalov Birgusová
Vyučující ve skupinách Všeználci + 1. třída

Hana Bártková
Odborný garant výuky 1. + 2. ročník

Karin Luňáková
Český jazyk a literatura 3. – 5. ročník, odborný garant výuky

Markéta Jacob – Holasová
České reálie, zeměpis a dějepis českých zemí

Klára Neškudlová
Vyučující ve skupině Výtvarný atelier

Adéla Lazárková
Vyučující ve skupinách Broučci, Čtenářem pro radost, České zpívánky

Linda Damyanov
Vyučující ve skupinách Baby club, Broučci, Všeználci, Výtvarný atelier (do 2021)

Markéta Samková
Český jazyk a literatura 3. ročník (2018–2020)

Anna Hozáková
Český jazyk a literatura 1. + 2. ročník (2019–2020)

Iva Toušková
předškolní vzdělávání, divadelní atelier (2017)

Olga Schmalzriedová
Kurzy češtiny pro dospělé cizince (2017–2020)

Odborní asistenti, program Erasmus plus, bruselská redakce časopisu Krajánek:

Nicole Rážová, UK Praha

Odborná asistentka 2021-2022

Eliška Doušková, MU Brno

Odborná asistentka 2021-2022

Nikola Zemanová

Odborná asistentka 2021-2022

František Kovařík, MU Brno

Odborný asistent 2021-2022

Adéla Marešová, MU Brno

Odborná asistentka 2020-2021

Michaela Švestková, MU Brno

Odborná asistentka 2020-2021

Martina Nesvadbová, MU Brno
Odborná asistentka 2019-2020

Zuzana Opatřilová, MU Brno
Odborná asistentka 2018-2019

Kristýna Červová, MU Brno
Odborná asistentka 2018

Tereza Šoltésová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2017–2018

Tereza Jirásková, FF UK Praha
Odborná asistentka 2017

Tereza Binderová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2016-2017

Lucie Novotná, MU Brno
Odborná asistentka 2016-2017

Karla Suk, UK Praha
Odborná asistentka 2016

Monika Vráblíková, UP Olomouc
Odborná asistentka 2016

Veronika Vrbenská, FF UK Praha
Odborná asistentka 2015-2016

Petra Pémová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2015

Lucie Krameriusová, UK Praha
Odborná asistentka 2015, redaktorka časopisu Krajánek

Tereza Mikulášková, UJEP Ústí nad Labem
Odborná asistentka 2015, jazyková korektorka ČŠBH Brusel

Markéta Sasínová, FF UK Praha
Odborná asistentka 2014-2015

Alžběta Trtková, PdF UP Olomouc
Odborná asistentka 2014-2015

Martina Rzehulková, UP Olomouc
Odborná asistentka 2014

Zuzana Mrázková, FF UP Olomouc
Odborná asistentka 2013-2014

Předškolní výuka

Vzdělávací program je určený pro předškolní a školní výuku. Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. 

Ve vzdělávání dětí klademe důraz zejména na osobnost jednotlivce, rozvoj fantazie, hudební a výtvarnou činnost, rozvoj sociálního cítění a kamarádský přístup. Snažíme se děti motivovat formou pochval a odměn. Předškolní výuka se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, děti se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy. Jednotlivé hodiny jsou rozdělené tematicky, s dětmi pracujeme komunikativní metodou a metodou Total Immersion, aby si děti získanou slovní zásobu co nejlépe osvojily. Předškolní výuka je určena českým a bilingvním dětem od 18 měsíců do 7 let včetně. Probíhá pravidelně každou sobotu a je rozdělena podle věku dětí.

PROGRAM Výuku navštěvují rodiče s dětmi od 18 do 30 měsíců včetně. Naším cílem je nabídnout dětem příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje pozitivní nálada a harmonie po celou dobu trvání hodiny. Zaměřujeme se na jedinečnost každého človíčka, na psychomotorický rozvoj, smyslovou výchovu, hudební aktivity a rozvoj slovní zásoby v mateřském jazyce. Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou, ať už od dospělého člověka či jiného dítěte. Proto v hodinách praktikujeme hlavně tzv. trénink dovednosti, jež spočívá v pravidelném opakování určitých činností, což ve finále vede k tomu, že si je dítě podvědomě osvojí. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Balíček dětských vlhčených ubrousků. Používat je budou hlavně maminky a tatínkové k očištění či přebalení nejmladších dětí, ale také při výtvarné činnosti na umytí rukou a všech zamazaných částí těla.

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

PROGRAM Výuku navštěvují rodiče s dětmi od 2, 5 do 3, 5 let včetně. Naším cílem je nabídnout dětem příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje pozitivní nálada a harmonie po celou dobu trvání hodiny. Děti se ve spolupráci s rodiči a vyučujícími učí česká říkadla, básničky a písničky. Ve výuce klademe důraz na opakovaní a správnou výslovnost obtížných českých slov. Výuka navazuje na vzdělávací program skupiny Baby club a cíleně děti připravuje do vyšších ročníků. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Balíček dětských vlhčených ubrousků. Používat je budou hlavně maminky a tatínkové k očištění či přebalení nejmladších dětí, ale také při výtvarné činnosti na umytí rukou a všech zamazaných částí těla.

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení

Program: Tento kurz je dvouletý a je logickým pokračováním předchozích kurzů. Klademe velký důraz na verbální i nonverbální komunikaci, správnou výslovnost a rozšiřování české slovní zásoby. Našim cílem je aktivní spolupráce s dětmi, stálé prohlubování smyslové výchovy, vedení dětí k české hudbě, k českým tradicím a zvyklostem. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení. 

PROGRAM: Tato skupina je srovnatelná s přípravným povinným ročníkem v české MŠ, ale používáme i témata z prvouky české první třídy. V hodině klademe důraz na mluvený projev a prohloubení slovní zásoby. K výuce patří písničky s kytarou, divadlo k tématu hodiny a různé pomůcky, které pomáhají dětem ponořit se do tématu a také ztratit ostych mluvit česky. Tento program připravuje děti na výuku ve skupině Malí čtenáři. Výuka trvá 45 minut.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.

Tato skupina je naším nultým ročníkem a děti systematicky připravuje na 1. třídu. Každá hodina se skládá ze dvou částí—konverzační a pracovní.

V konverzační části probíráme různá témata srovnatelná s tématy prvouky pro první ročník české základní školy (například probírám dny v týdnu, roční období, měsíce v roce, členy rodiny nebo potravinovou pyramidu). Téma je uvedeno krátkým divadlem, které pomáhá dětem ponořit se do tématu a také ztratit ostych mluvit česky. Češtinu dále prohlubujeme pomocí básniček a písniček k danému tématu.

V pracovní části se děti seznamují s českou abecedou, a to zábavnou a velmi propracovanou formou. Výuka je koncipována tak, aby se děti v každé hodině seznámily s jedním písmenkem české abecedy. Pracují s ním všemi smysly a celá výuka je věnovaná písmenku i tematicky. Během roku děti navazují na čtenářské dovednosti získané v kmenových školách a začínají číst i česky. Nejprve krátká slova spojená s tématem hodiny, v druhém pololetí už jde o krátké věty a texty.

Výuka trvá 120 minut.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Dostatečné množství vody a zdravou svačinku.

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Školní výuka

Obrázek4

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Učíme podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.–9. třídu.

Garantujeme vysokou úroveň výuky českého jazyka, historie a geografie českých zemí.

Vyučujeme každý víkend kromě školních prázdnin s časovou dotací 32 výukových bloků za rok a 165 výukových hodin pro žáky 1. – 9. tříd.

Přidat rozvrh výuky v PDF ze sekce Ke stažení

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Vzdělávací program České školy bez hranic je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy. ČŠBH Brusel používá vyučovací metodu Total immersion (bezpřekladová metoda, totální ponoření do jazyka). K výuce vybíráme a používáme pouze učebnice a pracovní sešity s udělenou schvalovací doložkou MŠMT ČR.

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Další aktivity

 • Noc a Andersenem
  Noc s Andersenem je akce českých knihoven, která má za cíl dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. ČŠBH Brusel se k akci každý rok připojuje a organizuje ji i pro české děti žijící v Belgii. Našim cílem je získat zájem o literaturu psanou v českém jazyce, prohlubování čtenářství a seznamování se s českou kulturou.
 • Literární a výtvarné dílny s autory a ilustrátory
  Cílem těchto dílen je seznámit žáky s českými spisovateli a ilustrátory, s kvalitními českými knihami a lidovou tvorbou. Součástí dílen bývá autogramiáda a nákup nových knih.
 • Dílny čtení jsou pravidelnou součástí výuky našich žáků.
  Žáci si vybírají knihy ze seznamu doporučené literatury nebo si nosí a čtou knihy vlastní. Našim cílem je rozvíjení čtenářské gramotnosti a rozšiřování české slovní zásoby u našich žáků.
 • Mikulášská nadílka, vánoční tvoření
  Oblíbená tradice, kterou organizujeme každý rok pro děti a jejich rodiče na svátek svatého Mikuláše.
 • Koncerty dětí z hudební sekce a závěrečná besídka školy
  přehlídka celoroční činnosti a tvorby našich žáků.

Ve vzdělávání dětí klademe důraz zejména na osobnost jednotlivce, rozvoj fantazie, hudební a výtvarnou činnost, rozvoj sociálního cítění a kamarádský přístup. Snažíme se děti motivovat formou pochval a odměn. Předškolní výuka se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, děti se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy. Jednotlivé hodiny jsou rozdělené tematicky, s dětmi pracujeme komunikativní metodou a metodou Total Immersion, aby si děti získanou slovní zásobu co nejlépe osvojily. Předškolní výuka je určena českým a bilingvním dětem od 18 měsíců do 7 let včetně. Probíhá pravidelně každou sobotu a je rozdělena podle věku dětí. 

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Ve školním roce 2024-2025 obnovujeme individuální či skupinovou výuku hry na hudební nástroje. Vyučujícími jsou mladí čeští profesionální hudebníci, absolventi či studující Královské konzervatoře v Bruselu.

nástroje: klavír, kytara, housle, violoncello
věk: od 6 do 99 let
termín: středa a pátek dle dohody s vyučující

REGISTRACE

Podporujeme malé talentované výtvarníky, děti od 6 do 12 let. Účastníme se Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice, zveme do výuky české malíře a ilustrátory, organizujeme výtvarné workshopy. Pravidelná setkávání malých výtvarníků bývají každou sobotu kromě školních prázdnin.

Nový výtvarný ateliér pro děti a mládež povede od září paní učitelka Kačka, která studuje v Belgii architekturu a design. Naváže tak na letošní výtvarné aktivity paní učitelky Klárky, která se z důvodu studia v zahraničí nebude moci na kurzech podílet.

věk: od 6 do 15 let
termín: sobota 15:30 – 17:00

REGISTRACE

Nový dramaticko-hudební kroužek pro děti a mládež povede profesionální lektorka, která se specializuje na dětskou hudebně-pohybovou choreografii. Kroužek má ambici dětského sboru zaměřeného na české hudební tituly, a to například dětské operetky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V rámci dramaticko-hudební kroužku si budou žáci tvořit i vlastní kulisy.

věk: od 7 do 15 let
termín: sobota 13:45 – 15:15

REGISTRACE

Individuální kurzy češtiny nabízíme žákům, dospělým studentům a rodičům našich dětí, aby se zdokonalili v gramatice, mluvení a psaní. 

V případě zájmu nás kontaktujte mailem na: info@csbh-brusel.be

KLUB ČEŠTINY/ CZECH CLUB „ŘEKNI MI TO HEZKY ČESKY!“

➡️CZECH CONVERSATION CLUB

Do you want to speak fluent Czech and know Czech traditions and Czech culture?
The course is intended for everyone who has a minimum level of Czech language A2/B1/B2.
Conditions and Enrolment: All information in the section Ke stažení
or contact us at: csbh-brusel@email.cz

➡️CZECH COURSES FOR BEGINNERS
Do you want to practice Czech grammar and speak Czech step by step?
The course is intended for all those who have a level of Czech A1/A2.
Conditions and Enrolment: All information in the section Ke stažení
or contact us at: csbh-brusel@email.cz

Nová krajanská knihovna bude otevřena pro veřejnost od září 2024. V rámci půjčovny knih budou organizovány jednou měsíčně rovněž volnočasové aktivity pro děti a mládež.

věk: od 7 do 15 let
termín: 1x měsíčně, sobota 15:30 – 17:00

REGISTRACE

Ahoj holky a kluci, představujeme Vám časopis Krajánek.

A co že to časopis Krajánek vlastně je? Je to online dětský časopis, jenž je vydáván pro všechny děti, které mají zájem číst, poznat nové země, nové tradice, které mají chuť zkusit si uvařit cizokrajné jídlo podle jednoduchého receptu, lámat si hlavu s křížovkami, zabavit se komiksem, naučit se nové písničky, básničky, přečíst si pohádky.

Pro každého se najde spousta zajímavého čtení. Navíc do časopisu můžete přispívat i vy! Časopis vydáváme v elektronické podobě a každý měsíc je patronem jedna zajímavá země.

Všechna čísla najdete na jednom místě ZDE

Přejeme vám příjemné čtení!
Vaše Česká škola bez hranic Brusel

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.