csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Návštěva zmocněnce pro krajanské záležitosti

Během víkendu 16. – 17. 3. 2024 navštívil Českou školu v Bruselu JUDr. Jiří Krátký, M.A., vedoucí Oddělení pro krajanské záležitosti a zvláštní zmocněnec pro krajany žijící v zahraničí, MZV ČR.

Pan Jiří Krátký navštívil výuku v některých předškolních skupinách a ve všech třídách primárního vzdělávání. Oboustranně velmi přínosná byla debata jak s našimi nejmladšími, vícejazyčnými dětmi, tak se studenty 1. – 5. ročníků. Pana zmocněnce zajímala rovněž školská agenda, a to včetně výukového programu školy.

V sobotu večer proběhla diskuse s českými občany žijícími v Belgii, na které se otevřely otázky školství v zahraničí i organizace školních knihoven. Velmi živá diskuse probíhala nad otázkami konzulárními a zejména pak nad tématem korespondenčního hlasování pro české občany žijící ve světě.

Děkujeme za inspirativní návštěvu!

Sdílejte článek