csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Slavnostní předání diplomů vítězům Mezinárodní olympiády v českém jazyce

Žáci ČŠBH v Bruselu slavili úspěch na 6. ročníku olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí!

Odborná porota hodnotila práce 58 účastníků z 24 vzdělávacích institucí. Nejblíže Praze soutěžili žáci
z německého Zittau, zadání olympiády však putovala i na americký kontinent a do australského Sydney.
V 1. kategorii se zúčastnilo 26 žáků, ve 2. pak 32.

I. kategorie pro žáky 2.–4. třídy

  1. místo Dalibor JENNE, Česká škola bez hranic Brusel, Belgie
  2. místo Cristian RIGALI, Česká škola bez hranic Brusel, Belgie
  3. místo Josephine DUSÍKOVÁ, Česká škola bez hranic Ženeva, Švýcarsko

II. kategorie pro žáky 5.–7. třídy

  1. místo Beata ROLLO, Česká škola bez hranic Brusel, Belgie
  2. místo Naya APTE, Česká škola v Kalifornii, USA
  3. místo Anežka POŽÁROVÁ, Christian-Weise-Gymnasium Zittau, Německo

Diplomy a drobné odměny žákům, kteří uspěli v oblastním kole Olympiády i v Mezinárodní olympiádě, předala v průběhu Letních slavností ČŠBH v Bruselu paní Eva Kordová, zástupkyně velvyslance ČR v Belgickém království.

Slavnostní předání diplomů a cen vítězům se uskuteční v průběhu XVI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, 1. 8. v Černínském paláci v Praze.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

Sdílejte článek