VÍTÁME VÁS!

Česká škola bez hranic Brusel je určená všem, kteří se chtějí naučit číst, psát, mluvit a myslet česky!
Je místem společného setkávání české komunity v Belgii, udržuje a šíří český jazyk, kulturu, zvyky a tradice.

Vážení krajané, přátelé, lidé známí i neznámí, buďte u nás srdečně vítáni!

KDO JSME A CO DĚLÁME - ÚVOD

KDO JSME A CO DĚLÁME

ČŠBH Brusel je místem setkávání a udržování kontaktu s českou komunitou v Belgii. Učíme české a bilingvní děti ve věku od 18 měsíců do 15 let, které chtějí mluvit, zpívat, číst, psát a myslet česky.

Výuka v ČŠBH Brusel je doplňkové studium pro děti, které navštěvují belgické nebo mezinárodní kmenové školy.

Nabízíme kurzy češtiny všem dospělým cizincům, mající zájem naučit se česky.

Šíříme českou kulturu, tradice a zvyky. Spolupracujeme s ostatními českými školami v zahraničí, podílíme se na mezinárodních projektech pro děti.

Patříme k nadnárodní síti Českých škol bez hranic se sídlem v Praze.

Stručná historie - ÚVOD

STRUČNÁ HISTORIE

Česká škola bez hranic Brusel vznikla v roce 2009, původně jako dlouhodobý projekt z potřeby vzdělávat české děti žijící v Belgii v mateřském jazyce, z počátku pod hlavičkou spolku Beseda. Tým učitelů a maminek s dětmi se setkával jednou týdně. Následně jsme otevřeli první třídu s pravidelnou výukou českého jazyka a literatury. Postupně vznikaly další vzdělávací kurzy, pravidelná výuka českého jazyka a českých reálií, hudební škola a kurzy češtiny pro dospělé cizince.

Díky rychle rostoucímu zájmu o vzdělávací aktivity jsme v roce 2017 založili krajanský spolek, který nese oficiální název Česká škola bez hranic Brusel - Ecole tchèque sans frontières Bruxelles se statutem nestátní, nezisková organizace (ve francouzštině Association Sans But Lucratif). Stanovy spolku vedeme podle místních zákonů ve francouzštině.

Naše cíle

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku je dlouhodobá udržitelnost českého jazyka, kultury a tradic u českých dětí a dospělých žijících v Belgii, pořádání vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních akcí.

Nejedná se o klasickou výuku. Děti, které navštěvují ČŠBH Brusel, se vzdělávají ve svých kmenových školách v Belgii a u nás si udržují a dále prohlubují češtinu, a to především zábavnou formou. Přibližujeme dětem české dějiny a kulturu s předpokladem, že takto získané znalosti posílí jejich vlastní identitu. Jen tak budou později schopny pečovat nejen v Belgii o české tradice a jazyk a zprostředkovávat svým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Česká škola bez hranic v Bruselu pracuje na základě metody Total immersion. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými.

Plníme vzdělávací program ČŠBH, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jak nás můžete podpořit - ÚVOD

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

  • Zapište se na náš mailing list ZDE!
  • Staňte se aktivním dobrovolníkem na některé z našich akcí!
  • Účastněte se našich veřejných akcí a zvěte na ně své přátele, známé a kamarády!
  • Šiřte dobré zprávy o ČŠBH Brusel!
  • Můžete nás podpořit věcným darem nebo finančním darem jako sponzor na účet: BE58 3631 7525 3879, ING bank Belgium, BIC: BBRUBEBB.

    Za odměnu Vám nabízíme propagaci na našich akcích a webových stránkách.

Srdečně Vám děkujeme a těšíme se na všechna naše příští setkání!

 

Dagmar Straková
Předsedkyně spolku, ředitelka ČŠBH Brusel

Nadia Müllerová
Místopředsedkyně spolku, vyučující hudební aktivity

Linda Damyanov
Pokladní spolku
Vyučující ve skupinách Baby club, Broučci, Všeználci, výtvarné aktivity

Martina Schusterová
Kontrolorka účtů

Dora Kocmanová
Vyučující ve skupinách Předškoláci a Malí čtenáři

Anna Hozáková, Martina Nesvadbová
Český jazyk a literatura 1. + 2. ročník

Hana Bártková
Odborný garant výuky 1. + 2. ročník

Karin Luňáková
Český jazyk a literatura 3. + 4. ročník, odborný garant výuky

Markéta Samková
Český jazyk a literatura 3. ročník

Markéta Jacob – Holasová
České reálie, zeměpis a dějepis českých zemí

Olga Schmalzriedová
Kurzy češtiny pro dospělé cizince

 

Odborné asistentky, program Erasmus +, bruselská redakce časopisu Krajánek:

Martina Nesvadbová
Odborná asistentka 2019-2020

Zuzana Opatřilová
Odborná asistentka 2018-2019

Kristýna Červová
Odborná asistentka 2018

Tereza Šoltésová
Odborná asistentka 2017–2018

Tereza Jirásková
Odborná asistentka 2017

Tereza Binderová
Odborná asistentka 2016-2017

Lucie Novotná
Odborná asistentka 2016-2017

Karla Suk
Odborná asistentka 2016

Monika Vráblíková
Odborná asistentka 2016

Veronika Vrbenská
Odborná asistentka 2015-2016

Petra Pémová
Odborná asistentka 2015

Lucie Krameriusová
Odborná asistentka 2015, redaktorka časopisu Krajánek

Tereza Mikulášková
Odborná asistentka 2015, jazyková korektorka ČŠBH Brusel a časopisu Krajánek

Markéta Sasínová
Odborná asistentka 2014-2015

Alžběta Trtková
Odborná asistentka 2014-2015

Martina Rzehulková
Odborná asistentka 2014

Zuzana Mrázková
Odborná asistentka 2013-2014

AKTIVITY

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA

ŠKOLNÍ VÝUKA
ČEŠTINA JAKO MATEŘSKÝ JAZYK

DALŠÍ
AKTIVITY